בתיה אשורי, עורכת דין משפחה וירושה

לקביעת פגישת יעוץ ללא תשלום התקשרו עכשיו: 052-4545555

 

 

רחוב אחד העם 27, תל אביב
טלפון: 03-5608877
, 052-4545555

 

מאמרים בנושא דיני משפחה
דיני משפחה צור קשר גירושין מזונות ילדים רכוש צוואות וירושות ידועים בציבור משמורת הסכמים במשפחה סרטוני וידאו
מאמרים חדשים בנושא דיני משפחה
צוואה בכתב יד מהי צוואה בכתב יד? כיצד יש לערוך אותה כדין? מהן החובות החלות על ...
התנגדות לצוואה כיצד אפשר להגיש התנגדות לצוואה? מהן העילות אשר בגינן מקבל בית ...
פגמים בצוואה מהם פגמים בצוואה? אימתי יביאו פגמים בצוואה לפגיעה בכשרותו של ...
שאלות ותשובות בנושא דיני משפחה
האם בית המשפט יורה על קיום הסדרי ראיה עם סבא וסבתא? האם סבא וסבתא יכולים לדרוש מבית המשפט הסדרי ראיה עם הנכדים כאשר ...
עזרה בעריכת צוואה הדדית מבחינת כללים לעריכתה מהי צוואה הדדית ומה חשוב לדעת כאשר עורכים צוואה זו? צוואה הדדית ...
מזונות בבית המשפט לענייני משפחה לאחר תביעה לשלום בית האם אישה יכולה להגיש תביעה לשלום בית לבית הדין הרבני, לאחר שהוגשה ...

מינוי אפוטרופוס לרכוש - מקרה בוחן

 

ג. הוא אדם בן 76 שלקה באלצהיימר. עם ההתדרדרות במצבו ומספר אפיזודות שהעמידו אותו בסכנה של ממש, נקבע כי הוא אינו כשיר לדאוג לענייניו ולהפעיל שיקול דעת, וכי יש למנות לו אפוטרופוס, לגוף ולרכוש.

בין בני משפחתו של ג. התחילו להתגלע וויכוחים וחוסר הסכמה בנוגע לבחירת בן המשפחה שימונה כאפוטרופוס ולאחר שלא נמצא כל פתרון שיהיה מקובל על כל הצדדים, מונה לג. אפוטרופוס חיצוני.

מה ההשלכות של מינוי אפוטרופוס לרכוש שאינו בן משפחה ומה כולל תהליך מינוי אפוטרופוס?

 

אי כשירות- עילה לאפוטרופסות

אדם שזקוק להגנה על ענייניו, צרכיו, גופו ורכושו ואינו מסוגל לעשות זאת בעצמו, מוגדר כלא כשיר לכך, מפאת מצבו התפקודי והבריאותי.

אפוטרופסות יכולה להינתן לגוף, לרכוש או לשניהם.

-          אפוטרופסות לגוף- נקבעת במצבים בהם אדם אינו מצוי במצב קוגניטיבי צלול אשר מאפשר לו לקבל החלטות בנוגע לפעולות רפואיות הנוגעות לו ונדרש גורם חיצוני שיתן את הסכמתו, או אי הסכמתו, במקום המטופל.

-          אפוטרופסות לרכוש- נקבעת במצבים בהם אדגם אינו מסוגל וכשיר לנהל את רכושו בעצמו.

במרבית המקרים בהם נדרש מינוי אפוטרופוס מדובר באנשים מבוגרים שמצבם התפקודי והבריאותי לא מאפשר להם לדאוג לענייניהם וטובתם..

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 1962 התשכ"ב, מפרט את החובות והזכויות שנובעות מצו משפטי למינוי אפוטרופוס.

 

מינוי אפוטרופוס בפועל

הבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף או לרכוש יכולה להתבצע על ידי בן הזוג, קרוב משפחה מדרגה ראשונה (ילדים למשל) או על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

 

ג., מתחילת המאמר, לקה באלצהיימר, מחלה התוקפת את עצבי המוח ומנוונת אותו, עד כדי חוסר יכולת תפקודית, חוסר יכולת לזכור כיצד לבצע פעולות בסיסיות וחוסר יכולת לזכור את הסובבים, כולל בני משפחה קרובים.

כאשר ההתדרדרות כבר היתה משמעותית, החליטו ילדיו למנות לו אפוטרופוס לרכוש ובהמשך אפוטרופוס לגוף.

 

כדי לבצע את המינוי צריכים להתקיים מספר תנאים, כשהראשון שבהם הוא לשכנע את בית המשפט כי אכן מדובר באדם לא כשיר שעלול להזיק לעצמו ולסובבים אותו, ואינו אחראי למעשיו, כל שכן לנהל את רכושו.

 

מאחר ועמדת בית המשפט היא שלא לשלול מאדם את חירותו, עצמאותו וכבודו, יש צורך לעגן את הבקשה במסמכים רפואיים המעידים על מצבו, נימוקים לצורך במינוי אפוטרופוס, תצהיר חתום על ידי עורך דין המאמת את העובדות שמצוינות בבקשה וכל מסמך רלוונטי אחר.

 

מינוי אפוטרופוס רכוש - ילדים או גורם חיצוני?

הליך מינוי אפוטרופוס לאדם מבוגר הוא מטלטל. גם אם דעתו אינה צלולה והוא אינו כשיר לנהל את עניינו ואינו אחראי למעשיו, עדיין, מדובר בצעד בו נשללת ממנו חירותו והוא בעצם הופך לקטין.

רצוי שהמינוי יעבור לידיו של בן משפחה קרוב, שימלא בנאמנות ובמסירות את תפקידו.

 

לאפוטרופוס יש אחריות, סמכויות וחובות למלא, ביניהם הגנה על ענייניו וטובתו של האדם לו הוא אחראי, שמירה על נכסיו,דאגה לנייר ולחובות השוטפים כגון חשבונות אנונה, חשמל וכיוצ"ב, טיפול בסוגיות חוקיות למיניהן ועוד.

 

כשמדובר על בן משפחה קרוב, רוב הסיכויים הם שטובת החולה תעמוד לנגד עיניו וגם זמן התגובה שלו יהיה מהיר יותר מאשר אם ימונה אדם חיצוני.

כדי שיתמנה בן משפחה, על יתר האחרים והאחיות ובן הזוג לחתום על תצהיר המעיד על הסכמתם להעביר את האחריות לרכוש לידיו של בן המשפחה שנבחר.

 

אולם במקרה ששל ג. לא הצליחו בני המשפחה להגיע לעמק השווה ובצר להם פנו לבית המשפט שיש לו הסמכות למנות אפוטרופוס חיצוני לג.

 

משמעות מינוי גורם חיצוני היא כי את ההוראות כיצד עליו לפעול יקבל מבית המשפט, עליו להגיש דו"ח שנתי בדר הפעילויות שביצע בכספיו ורכושו של החולה, פירוט נכסיו וחובותיו של החולה ועוד.

צוין כי היכולת להיענות לצרכים יום יומיים ובאופן מיידי הא יעילה ומהירה יותר כאש ממונה אפוטרופוס מתוך המשפחה ולא גורם חיצוני וזר.

 

חשוב לדעת:

למגד עיניו של בית המשפט עומדת טובת החסוי והוא יימנע ככל שניתן מלפגוע בחירותו ועצמאותו. מינוי אפוטרופוס לרכוש ייעשה רק כאשר בית המשפט השתכנע שזוהי פעולה מחויבת המציאות.

בחירת האפוטרופוס תיעשה רק בהתאם לטובת החולה ואדם שבית המפשט ישתכנע שהוא המתאים ביותר לתפקיד זה.

 

עוד חשוב לדעת כי מינוי אפוטרופוס חיצוני לגוף כרוך בתשלום שכר טרחה לאותו גורם, בעוד שלבן משפחה אין צורך לשלם, ובכך לשמור על כספו של הקשיש ולחסוך בהוצאות.

 

תנאים למינוי אפוטרופוס לרכוש הם:

-          - אישור ועדה שבחנה את מצבו של האדם.

-          - חוות דעת רפואית של רופא שתומכת בקביעה

-          - הסכמת בני המשפחה למינוי אפוטרופוס מטעמם. במידה ולא יסכימו, ימונה כאמור, אדם חיצוני.

 

לאחר מעשה הצטערה מאד משפחתו של ג. על כי לא הגיעו לכלל הבנות והסכמות בדבר מינוי אחד מהם לאפוטרופוס בגוף. מינוי אפוטרופוס חיצוני גרם לסרבול בקבלת החלטות, וסר יכולת לנהל ת כספי אביהם, גם עבור רכישות נחוצות, מאחר וכל פעולה שכזו דרשה את אישורו של האפוטרופוס, שלעתים זמן התגובה שלו לא היה מהיר מספיק.

כל הוצאה חריגה, כמו תשלום נוסף לשכר דירה, קנייה מסוימת לאביהם וכיוצ"ב, נדרשה לעבור את אישור האפוטרופוס, שלא לדבר על שכר הטרחה ששולם לו בגין מינויו.

לכן, חשוב ומומלץ מאד להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום, ולהבין מראש מה המשמעות של מינוי אפוטרופוס, חיצוני או קרוב משפחה, מה ההשלכות של מינוי כזה וכיצד מומלץ לנהוג.

 

 

יש לכם שאלה בענייני אפוטרופסות? זקוקים ליעוץ? פנו עכשיו באמצעות טופס יצירת הקשר בצד ימין למעלה או בטלפון : 03-5608877, 052-4545555 - ונשמח לעמוד לשירותכם.

 

Powerd by traffico LTD Powerd by winner-marketing